Karate Do - Shotokan
  Maestros
 

Los Maestros más importantes del Karate Do - Shotokan son:


Gichin Funakoshi - 1868 a 1957
Gichin_Funakoshi
Yoshitaka Funakoshi - 1906 a 1945
Yoshitaka_Funakoshi
Shigeru Egami - 1912 a 1981
Egami
Masatoshi Nakayama - 1913 a 1987
Masatoshi_Nakayama
Keinosuke Enoeda - 1935 a 2003
Keinosuke_Enoeda
Taiji Kase - 1929 a 2004
Kase
Tetsuhiko Asai - 1935 a 2006
Asai
Hidetaka Nishiyama - 1928 a 2008
Nishiyama

 
   
 
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=